Strona główna
Aktualności

Aktualności

05
03.2020
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA NA NOWYCH ZASADACH

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY NA NOWYCH,  
PROSTYCH ZASADACH już od 24 marca 2020 r.

Upadłość konsumencka teraz również dla przedsiębiorców

Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, Twoja firma przynosi straty, utraciłeś płynność finansową i jesteś niewypłacalny, nie spłacasz swoich zobowiązań już od ponad 3 miesięcy?

Nie czekaj, nie popadaj w dalsze długi, zmień obecną sytuację zacznij od nowa
- złóż wniosek o upadłość firmy.

Zespół Wertus Windykacja i Restrukturyzacja Sp. z o.o. pomoże Ci pozbyć się długów – napiszemy dla Ciebie wniosek o ogłoszenie upadłości, pomożemy Ci skompletować niezbędne dokumenty oraz poinformujemy jakie dalsze działania musisz podjąć by stanąć na nogi.

 Dowiedz się więcej….

 


 

Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

– od 2020 r. uproszczenie procedury

Zasadniczą różnicą pomiędzy tym co było a będzie jest to, że obecnie osoba, która zakończyła działalność gospodarczą, może od razu ogłosić upadłość konsumencką, natomiast przed wejściem nowelizacji ustawy przedsiębiorca który zakończył działalność wniosek o upadłość konsumencką mógł złożyć dopiero po upływie 10 lat. 

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe zmienia i upraszcza procedurę upadłości przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Głównym założeniem nowelizacji jest przyspieszenie rozpoznawania spraw upadłościowych, zmiany dotyczą ułatwienia upadłości przedsiębiorców oraz warunków i trybów tzw. upadłości konsumenckiej.

Znowelizowane przepisy mają umożliwić ogłoszenie upadłości tym którzy w długi popadli również z własnej winy.

Dla sprawniejszego prowadzenia postępowania, ustawodawca przewidział, że wierzyciele będą zgłaszać wierzytelności syndykowi masy upadłości.

Dłużnik będzie mógł też wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Układ będzie zawierany na okres nieprzekraczający 5 lat, a dłużnik będzie go wykonywał za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu.

Osoby starające się o upadłość konsumencką po 24 marca 2020 r. będą musiały zawrzeć we wniosku więcej informacji niż dotychczas.

Skontaktuj się z nami- odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące wniosku o ogłoszenie upadłości oraz całego procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej.

 
 
 
13
02.2017
Zmiana nazwy spółki WERTUS

Szanowni Państwo,

W związku z rozszerzeniem profilu firmy, mamy przyjemność poinformować, że od dnia 22 listopada 2016 r. nazwa naszej firmy zmieniła się na WERTUS Windykacja i Restrukturyzacja Spółka  z o.o.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usługi restrukturyzacji lub windykacji, serdecznie zapraszamy do współpracy. Jesteśmy, jak zawsze do Państwa dyspozycji.

 
04
11.2016
Bezpłatna Konferencja dla Przedsiębiorców
Szanowni Państwo,

W dniu 29 listopada 2016 r. w godzinach 10:00 – 15:00 w Hotelu Kongresowym w Kielcach Kancelaria Piekarski & Partnerzy oraz Wertus Windykacja i Restrukturyzacja Sp. z o.o. przy współpracy Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości organizują bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. 

           Jako organizator konferencji wychodzimy z założenia, że w życiu każdego przedsiębiorcy prawnik potrzebny jest na co dzień, a nie tylko w sytuacjach kryzysowych. W związku z tym, zagadnienia, które będziemy omawiać na spotkaniu pozwolą Państwu na uzyskanie wiedzy w zakresie zabezpieczenia interesów Państwa firm. W czasie wydarzenia zaprosimy Państwa również do udziału w panelach dyskusyjnych, w których będzie okazja zadawania pytań prelegentom oraz poruszania nurtujących Państwa tematów. O wielu aspektach prawnych związanych z prowadzeniem własnej firmy dowiecie się Państwo od naszych ekspertów. 

Wystarczy do 24 listopada 2016 r. zarejestrować swój udział wysyłając zgłoszenie na adres marketing@kancelariapiekarski.pl lub pod nr telefonu 41 301 00 38. 

Konferencja  dla przedsiębiorców to możliwość zgłębienia tematyki z zakresu:

  • Prawne zabezpieczenie roszczeń, czyli m.in. jak konstruować umowę handlową by stanowiła dla nas dokument chroniący nasze interesy;
  • Dochodzenie należności – odpowiemy na pytania jakie działania znacznie przyczyniają się do szybszej egzekucji, a co za tym idzie, odzyskania należności, czy i jak możemy obciążyć dłużnika kosztami windykacji;
  • Nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego: nowa definicja dokumentu, elektroniczny obrót pism, elektroniczne zajęcia rachunków bankowych, wpływ zmian na praktykę wierzyciela, nowe możliwości i rozwiązania;
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw – wachlarz procedur naprawczo oddłużeniowych, omówienie procesu restrukturyzacji, postępowania sanacyjnego i innych, praktyczne ich aspekty;
  • Finansowanie przedsiębiorców - prezentacja najatrakcyjniejszych ofert pozyskania środków pieniężnych dla przedsiębiorców: pożyczki, dotacje i inne. 

                                                                                                                    Liczymy na Państwa obecność

          Serdecznie zapraszamy!


http://www.echodnia.eu/strefa-biznesu/wiadomosci/a/jak-bezpiecznie-prowadzic-biznes-na-bezplatnej-konferencji-w-kielcach-juz-mozna-sie-zapisac,11440632/  
 
27
10.2016
Trybunał Konstytucyjny uznał skargę konstytucyjną złożoną przez Kancelarię Piekarski & Partnerzy.


Na rozprawie w dniu 25 października 2016 r. Trybunał Konstytucyjny podzielił stanowisko zaprezentowane przez radcę prawnego Mieczysława Piekarskiego, że art. 7541§1 k.p.c. w zakresie w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową jest niezgodny z art. 64 ust.1 w związku z art. 31 ust.3 oraz art.45 ust.1 Konstytucji.

Sprawa dotyczyła kieleckiego przedsiębiorcy, który posiadał roszczenie w stosunku wobec Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych w kwocie około 600 tys. zł. W celu odzyskania należności przedsiębiorca wystąpił do sądu i uzyskał zabezpieczenie należności w formie ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej własnością KKSM. Z uwagi na treść zaskarżonego przepisu, tj. art. 7541§1 k.p.c. skarżący nie odzyskał przysługującej mu należności, pomimo zachowania przez niego należytej staranności przy wszelkich czynnościach zmierzających do odzyskania długu. Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli wierzyciel nie odzyska długu w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, to udzielone zabezpieczenie upada.

Wskutek naszej skargi Trybunał wydał wyrok, w którym uznał, że powyżej wspomniany przepis jest niezgodny z Konstytucją. Przewidziany w nim miesięczny termin, po upływie którego z mocy prawa upada zabezpieczanie w postaci hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika jest niezgodny z Konstytucją i narusza prawo własności (art. 64 ust. 1 Konstytucji) oraz prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji).Redakcja art. 7541§1 k.p.c. w zaskarżonym brzmieniu przeczyła sama w sobie celowi ochrony udzielanej na etapie postępowania zabezpieczającego, a to z uwagi na bardzo duże ryzyko utraty pierwszeństwa wierzyciela hipotecznego.

Dzięki skardze konstytucyjnej wystosowanej do Trybunału Konstytucyjnego przez Kancelarię Piekarski & Partnerzy przedsiębiorcy kieleckiemu na nowo otworzyła się droga do odzyskania przysługującej mu należności.

Konieczność zmiany, jaką nałożył na ustawodawcę Trybunał Konstytucyjny w tym zakresie przedmiotowego przepisu, wywrze pozytywny wpływ na ochronę praw wierzycieli, a tym samym wzmocni powszechny interes społeczny.

Poniżej przesyłamy linki do publikacji na ten temat na łamach portali Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej i innych.

http://www.rp.pl/artykul/1293904-TK--niekonstytucyjne-wygasniecie-hipoteki-przymusowej.html

http://wyborcza.pl/7,75398,20887531,trybunal-konstytucyjny-przyznal-racje-wierzycielowi-ale-rzad.html

http://trybunal.gov.pl/rozprawy-i-ogloszenia-orzeczen/wyroki-i-postanowienia/art/9417-zasady-zabezpieczenia-roszczen/

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/tk-zabezpieczenia-hipoteka-przymusowa-sprzeczne-z-konstytucja

 
26
08.2016
Restrukturyzacja w ofercie firmy WERTUS

W odpowiedzi na zmiany na rynku usług restrukturyzacyjnych i upadłościowych, które nastąpiły po 1 stycznia 2016, firma Wertus Profesjonalna Windykacja poszerzyła swoją ofertę o usługi doradcy restrukturyzacyjnego.

W ramach tej usługi przeprowadzamy rzetelny proces restrukturyzacji/oddłużania danego przedsiębiorstwa, który ma na celu poprawę płynności finansowej oraz umożliwienie dalszego funkcjonowania firmy na rynku.

Posiadamy wiedzę i praktyczne doświadczenie w prowadzeniu działań restrukturyzacyjnych. Nasi specjaliści będą reprezentować Państwa w kontaktach z komornikami, wierzycielami, bankami, oraz innymi instytucjami jako pełnomocnicy negocjujący realną spłatę zobowiązań finansowych i dążących do zawarcia korzystnej ugody.

Restrukturyzacja czyli polityka nowej szansy to umożliwienie wyjścia z kryzysu i odbudowania swojej pozycji na rynku. 

Zapraszamy do współpracy i gwarantujemy oczekiwany przez Państwa sukces!

 

Skontaktuj się z nami!

e-mail:
biuro@wertus-windykacja.pl

telefon:
+48 41 301 00 38

fax:
+48 41 301 00 29