Strona główna
Aktualności

Aktualności

03
02.2015
Warszawa- nowa siedziba Wertusa

         W związku z dynamicznym rozwojem i planowanym poszerzeniem obszaru działalności w zakresie usług związanych z windykacją należności, firma WERTUS profesjonalna Windykacja Sp. z o.o. przeniosła swoją siedzibę do Warszawy.

Aktualne dane :

WERTUS Profesjonalna Windykacja Sp. z o.o.

ul. Wronia 45 lok. 122

00-870 Warszawa

W dalszym ciągu biuro w Kielcach pracuje na dotychczasowych zasadach, co gwarantuje Państwu obsługę co najmniej na tym samym poziomie. Dane rejestrowe pozostają bez zmian.

            Nowe horyzonty zarówno w sensie terytorialnym, jak i kadry współpracującej zwiększają możliwości merytoryczne i mobilne działalności firmy, co wpłynie na jeszcze lepszą obsługę naszych Klientów.

 
28
11.2014
Umowy z sieciami handlowymi

   
UE: Dostawcy walczą "opłatą półkową
Czwartek, 13 listopada (06:00)
     

Koniec z nielegalnym pobieraniem "opłaty półkowej" przez hipermarkety i supermarkety? Bardzo możliwe. Dostawcy od których sklepy domagają się tego typu opłat, coraz częściej, chętniej, ale przede wszystkim skuteczniej, walczą o swoje.

 
Uwaga na umowy

W obliczu wielu przegranych rozpraw sądowych, sieci handlowe coraz większą wagę przywiązują do zapisów w umowach dotyczących opłat półkowych. Skutkuje to pojawianiem się dwuznaczności, które finalnie mogą być przez sąd zinterpretowane na korzyść sieci handlowych, a nie jak dotychczas - producentów. Treści, na które należy zwrócić szczególną uwagę wskazuje Łukasz Misiak, radca prawny oraz ekspert w zakresie odzyskiwania opłat półkowych z kancelarii Wertus Profesjonalna Windykacja Sp. z o.o.

Wieloznaczne zapisy w treści umowy

Sieci handlowe posługują się własną nomenklaturą, aby określić nielegalny proceder, jakim jest pobieranie opłat półkowych. W umowach często pojawiają się zapisy o dodatkowych opłatach za usługi promocyjne, zarządzanie budżetem marketingowym, ekspozycję towaru czy różnego rodzaju dostępy do baz danych sieci handlowej (na przykład dotyczących fakturowania czy danych handlowych). Znaleźć można również treści dotyczące bonusów, premii pieniężnych lub rabatów posprzedażowych - wszystkie te zapisy to ukryte opłaty półkowe, które zgodnie z art. 15 ust. 1 punkt 4 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16.04.1993 r. są nielegalne.

Dobrze skonstruowana umowa gwarancją bezpieczeństwa

Aby zagwarantować sobie spokojną i uczciwą współpracę z siecią handlową, należy zadbać o właściwe zapisy w umowie. Dla bezpieczeństwa własnych interesów dostawca powinien ze szczególną uwagą przyjrzeć się ewentualnym treściom dotyczącym ukrytych opłat półkowych, radzi Łukasz Misiak. Bardzo istotne jest również prowadzenie wszelkich negocjacji na piśmie. Jasno określone warunki przyszłej współpracy oraz klarowne przedstawienie wzajemnych oczekiwań z pewnością pomoże rozwiać wątpliwości dotyczące umowy pomiędzy stronami.

W przypadku, gdy sieć handlowa zaproponuje warunki współpracy przewidujące obowiązek uiszczania opłat półkowych, zalecane jest pisemne wyrażenie swojej dezaprobaty dla tego rodzaju postanowień umownych. Należy jasno wskazać, że mamy wolę prowadzenia współpracy z daną siecią handlową, ale bez obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów.

Nawet w przypadku, gdy ostatecznie dojdzie do podpisania umowy, na podstawie której dostawca zostanie zobowiązany do uiszczania opłat półkowych, w jego posiadaniu pozostanie dokumentacja świadcząca o narzuceniu ich przez sieć handlową w sposób nielegalny. Dokumenty te mogą stanowić bardzo istotny materiał dowodowy, w momencie gdy dostawca zdecyduje się na podjęcie działań zmierzających do odzyskania drogą sądową pobranych od niego opłat półkowych.

Swoboda zawierania umów

Polski system prawny zakłada zasadę swobody umów, która w skrócie oznacza, że umowa może zawierać takie postanowienia, jakich życzą sobie obydwie zainteresowane strony, o ile treści te pozostają w zgodzie z ustawą i z zasadami współżycia społecznego. Złamaniem tej zasady jest narzucenie warunków współpracy przez jedną ze stron.

Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy dostawca, aby współpracować z siecią handlową, musi zgodzić się na przedstawioną treść umowy i zostaje tym samym pozbawiony możliwości podjęcia negocjacji. Świadczy to o utrudnianiu dostępu do rynku, co jest niezgodne z polskim prawem. Orzecznictwo sądowe jest przychylne interesom dostawców, z tego względu powinni oni bez obaw dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Sieć handlowa, po udowodnieniu jej pobierania nielegalnych opłat półkowych, zobowiązana jest do spłaty zobowiązań, a dostawca może liczyć na adekwatne odszkodowanie.Czytaj więcej na http://biznes.interia.pl/firma/news/dostawcy-walcza-oplata-polkowa,2046960,1852?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
 
30
09.2014
I Nagroda w rankingu

Firma Wertus Profesjonalna Windykacja Sp. z o.o. zajęła pierwsze miejsce w rankingu Skrzydła Biznesu organizowanym przez „Gazetę Prawną”, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki.

Ranking „Gazety Prawnej” organizowany jest od 2009 roku. Niezależne jury wyróżnia małe i średnie firmy wykazujące najwyższy stopień przedsiębiorczości oraz osiągające najlepsze wyniki w poszczególnych województwach.

Wśród tegorocznych laureatów znalazła się kielecka firma windykacyjna Wertus, która w 2013 roku osiągnęła dynamikę sprzedaży na poziomie 154,01%. Tym samym Wertus został liderem pośród małych i średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim.

- Otrzymana nagroda jest efektem kilkuletniej, wytężonej pracy świadczonej dla naszych Klientów. Wyspecjalizowaliśmy się w usługach windykacyjnych oraz w odzyskiwaniu opłat półkowych – na tym opieramy główną działalność. Skrzydła Biznesu są dowodem na to, że stale się rozwijamy i świadczymy profesjonalne usługi, przynoszące wymierne efekty naszym Klientom – powiedział Mieczysław Piekarski, Prezes Wertus Profesjonalna Windykacja.

  
22
08.2014
Ukryte opłaty przy współpracy z siecią. Jak się bronić?

Ukryte opłaty przy współpracy z siecią. Jak się bronić?

Pod takim tytułem dnia 17 lipca br. ukazał się kolejny artykuł dotyczący kwestii odzyskiwania opłat półkowych.

Radca prawny firmy Wertus Profesjonalna Windykacja Sp. z o.o. Łukasz Misiak doradzał jak powinny być skonstruowane umowy z sieciami handlowymi aby chroniły dostawców przed nielegalnie pobieranymi opłatami inne niż marża handlowa  za przyjęcie towaru do sprzedaży.

Zapraszamy do lektury.Autor: ŁR, portalspozywczy.pl

Data: 18-07-2014, 11:59

Ukryte opłaty przy współpracy z siecią. Jak się bronić?


Opłaty półkowe, czyli inne niż marża handlowa opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, ukrywane są w umowach pod wieloma nazwami, najczęściej jako konsultacje handlowe, działania reklamowe, opłaty logistyczne, czy opieka asortymentowa. - Dostawcy często nie wiedzą, w jaki sposób bronić się przed wyzyskiem ze strony sieci handlowych - zauważa Łukasz Misiak, radca prawny z firmy Wertus Profesjonalna Windykacja.


Zgodnie z polskim prawem pobieranie opłat półkowych jest nielegalne, a stanowi o tym art. 15, ust.1 pkt 4 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16.04.1993 r. - Intencją ustawodawcy tworzącego ten przepis było przeciwdziałanie praktykom sieci handlowych, które uzależniały przyjęcie towaru do sprzedaży od zapłacenia przez dostawców różnego rodzaju opłat. Ustawodawca nie ingeruje w wysokość ustalanych marż czy cen, z omawianej regulacji wynika jedynie, że na tych uzgodnieniach powinny zakończyć się finansowe rozliczenia stron. Przenoszenie na dostawców obciążeń finansowych związanych np. z promowaniem danego towaru, narusza więc podstawowe zasady obrotu handlowego - tłumaczy Łukasz Misiak.

- Sąd Najwyższy w wyroku z 12 czerwca 2008 r., III CSK 23/08 wyjaśnił, że o utrudnianiu dostępu do rynku może świadczyć również m.in. zawieranie umów marketingowych towarzyszących umowie sprzedaży towarów do sieci, zachwianie odpowiedniej, rzeczowej i finansowej relacji porozumień marketingowych do sprzedawanego towaru (zjawisko tzw. nadmarketingu), narzucanie dostawcy rabatów w ramach dostawy do sieci, tworzenie niejasnych budżetów promocyjnych o charakterze tzw. kredytu handlowego czy zawieranie umów o promocję towaru renomowanego - dodaje.

W polskim systemie prawnym nie obowiązuje zasada dowolności umów, lecz zasada swobody umów. - W skrócie oznacza to, że umowa może zawierać postanowienia takie, jakich życzą sobie obydwie strony umowy, pod warunkiem, że postanowienia nie sprzeciwiają się naturze stosunku prawnego, ustawie, czy zasadom współżycia społecznego. Na gruncie spraw związanych z opłatami półkowymi najczęściej dochodzi do załamania właśnie tej zasady. Ma to miejsce wówczas, gdy jedna ze stron umowy nie ma wpływu lub ma niewielki wpływ na treść umowy. Przykładem są sytuacje, gdy dostawca, aby współpracować z siecią handlową, musi zgodzić się na przedstawioną przez sieć treść umowy, która przewiduje m.in. obowiązek uiszczania różnego rodzaju dodatkowych opłat - wyjaśnia radca prawny.

Opłaty półkowe są czynem nieuczciwej konkurencji nawet wówczas, gdy były przedmiotem negocjacji stron. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2013 r. I ACa 1119/12 stwierdza się jednoznacznie, że jeśli pobieranie od dostawcy zastrzeżonych opłat nie znajduje rzeczywistego uzasadnienia w świadczeniach czy usługach na rzecz tego dostawcy, istnieje możliwość zakwalifikowania pobieranych opłat jako tzw. opłat półkowych. Z tego względu dostawcy powinni bez obaw podejmować działania zmierzające do dochodzenia swoich słusznych praw na drodze sądowej. Akceptowanie obowiązku uiszczania opłat półkowych szkodzi rynkowi i może doprowadzić do upadłości dostawcy - zaznacza.

Czy istnieje sposób na współpracę bez konieczności płacenia opłat półkowych? Zdaniem przedstawiciela firmy Wertus, w tej kwestii istotne znaczenie ma to, kto jest tym dostawcą, ponieważ w negocjacjach z sieciami handlowymi obowiązuje zasada, że duży może więcej... wynegocjować. - Jeśli dostawca dysponuje produktem wyjątkowym, renomowanym, trudnym do zastąpienia, to z pewnością ma on o wiele silniejszą pozycję od dostawcy towaru, który może zostać wymieniony na towar innych producentów - ocenia Misiak.

Jednakże w każdym przypadku prowadzenia negocjacji z siecią handlową należy zadbać o to, aby warunki przyszłej współpracy były proponowane przez obydwie strony na piśmie. - Nawet, gdy sieć handlowa zaproponuje umowę przewidującą obowiązek uiszczania opłat półkowych, należy pisemnie przedstawić swoją dezaprobatę dla tego rodzaju postanowień umownych i wskazać, że mamy wolę prowadzenia współpracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Nawet jeśli ostatecznie dojdzie do podpisania umowy, na podstawie której dostawca będzie musiał płacić opłaty półkowe, to zawsze pozostaje dokumentacja obrazująca fakt, że obowiązek ten został dostawcy narzucony. Tego typu dokumenty są niezwykle istotne w przypadku podjęcia działań zmierzających do odzyskania pobranych od dostawcy przez sieć handlową opłat półkowych - podkreśla radca prawny.

Zapraszamy również do przeczytania innych publikacji na ten temat, które znajdą Państwo pod adresem:

http://www.dlahandlu.pl/handel-malopowierzchniowy/prawo/prawnik-radzi-jak-negocjowac-umowy-z-sieciami-handlowymi,36472.html 

http://biznes.pl/magazyny/handel/prawo/oplaty-polkowe-a-promocja-w-sieciach-handlowych,5648068,magazyn-detal.html 

http://www.prawo.egospodarka.pl/113107,Oplaty-polkowe-nielegalne,1,82,1.html 

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=490160 
13
06.2014
Ponad milion złotych od sieci Selgros

Ponad milion złotych od sieci Selgros

              

          O fakcie, iż walka o odzyskiwanie opłat półkowych jest nadal opłacalna dla dostawców i producentów świadczy kolejny wyrok w tej sprawie.

W październiku 2013r. firma Wertus Profesjonalna Windykacja, na zlecenie jednego  ze znanych producentów nabiału, uzyskała dla swojego Mocodawcy korzystny wyrok Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, zasądzający od sieci handlowej Selgros ponad 1 mln 300 tysięcy złotych, tytułem zwrotu nienależnie pobranych  opłat tzw.  opłat półkowych.

          Podobnie jak w  każdej sprawie tego typu, spór z siecią Selgros trwał długo, gdyż ponad rok czasu, jednakże determinacja w walce i wiara w słuszność stawianych racji, znów znalazła przychylność Sądu.

Argumenty sieci handlowej, nie zyskały uznania Sądów w dwóch instancjach,  gdyż nielegalnie pobierane opłaty za możliwość sprzedaży swoich produktów w sieciach ich sklepów  jest uważane przez sądy w Polsce za przykład czynu nieuczciwej konkurencji.

Każda z kolejnych wygranych przez naszą firmę spraw obrazuje, że walka z sieciami handlowymi jest dla polskich przedsiębiorców zwycięska i finansowo korzystna.

 

Skontaktuj się z nami!

e-mail:
biuro@wertus-windykacja.pl

telefon:
+48 41 301 00 38

fax:
+48 41 301 00 29