Strona główna
Oferta
Windykacja należności - ściąganie długów.

Windykacja należności - ściąganie długów.

          
           Zlecanie nam windykacji Państwa należności (ściąganie długów) może zredukować Państwa koszty nawet o kilkadziesiąt procent w porównaniu z nakładami na realizację tych zadań poprzez Państwa firmę. Dla nas jest to podstawowa praca, mamy dostęp do nowoczesnej technologii, sprawdzonych metod dotarcia do dłużników oraz skuteczne sposoby perswazji.
Z naszego doświadczenia wynika, że prawdopodobieństwo odzyskania długu maleją wraz z opóźnieniem podjęcia decyzji o przekazaniu długu do windykacji i podjęcia efektywnych działań.
Zwykle powodem niezapłacenia faktury jest pogarszający się stan finansów dłużnika, rosnące ryzyko jego niewypłacalności. W praktyce spotykamy się również z przypadkami , w których dłużnicy korzystając z furtek prawnych usiłują uniknąć płatności traktując zwłokę w płatności jako możliwość przygotowania się do późniejszej walki o niezapłacenie długu.
Dlatego uczulamy naszych Klientów, że opóźnienie płatności o 2-3 tygodnie powinno by sygnałem alarmowym w przypadku każdego długu, niezależnie od obietnic dłużnika.

Gwarantujemy, że zlecając nam windykację Państwa należności, mogą Państwo liczy na rzetelną obsługę prawną, skuteczne metody windykacji a w efekcie szybkie odzyskanie pieniędzy bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.Jeżeli...
• Płynność finansowa Twojej firmy jest zagrożona,
• Masz problem z nieuczciwymi kontrahentami,
• Bezskutecznie szukasz fachowej pomocy,
• Brak Ci czasu na odzyskanie zaległych należności
...firma Wertus Windykacja i Restrukturyzacja jest właśnie dla Ciebie!

W odpowiedzi na ciągle rosnące potrzeby i wymagania klientów wyszliśmy naprzeciw, gwarantując cały pakiet usług i narzędzi związanych z windykacją należności.  

Ściąganie długów z Wertus windykacja


Działania naszej firmy oparte są na wypracowanych i ciągle udoskonalanych technikach negocjacji z dłużnikami. Poprzez zastosowanie nacisków psychologicznych, odpowiedniej motywacji dłużnika i wykorzystania pozycji trzeciej strony w sporze osiągamy bardzo wysoką skuteczność, już na etapie polubownym.
Przyjmując zlecone nam sprawy nie pobieramy opłat wstępnych. Wiemy, że z założenia nasi Klienci są nierzadko poszkodowani faktem braku zapłaty przez dłużnika, dlatego staramy się minimalizować koszty dochodzenia roszczenia.
Wynagrodzenie pobieramy wyłącznie za rezultat – bez żadnych stałych, zryczałtowanych, czy ukrytych kosztów obsługi.
Wyjątkiem jest sytuacja kiedy sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego- wówczas Klient ponosi koszt wpisu sądowego.
Jednocześnie warto zaznaczyć, że wszystkie koszty postępowania sądowego ostatecznie pokrywa ta strona, która przegrała sprawę sądową. Jeśli więc orzeczenie sądu jest korzystne dla wierzyciela, powinien on potem odzyskać wyłożone pieniądze.

Klienci korzystający z naszych usług w zakresie dochodzenia roszczeń mają dynamiczny podgląd w status sprawy.Za nadzór nad realizacją każdego zlecenia odpowiedzialny jest konkretny znany Klientowi z imienia i nazwiska pracownik biura. Jest on odpowiedzialny za stały kontakt z Klientem i informowanie go na bieżąco o przebiegu każdej zleconej nam sprawy.
Świadczone przez nas usługi windykacyjne zostają wycenione na podstawie informacji o:

  • rodzaju wierzytelności
  • wielkości / kwoty wierzytelności
  • wymaganego termin zapłaty wierzytelności
  • skali współpracy z danym Klientem
Zasada jest taka, że im dług jest wyższy i mniej czasu upłynęło od terminu, kiedy powinien być spłacony, tym cena usługi jest niższa.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA
Sygnowanie faktur pieczęcią prewencyjną to bardzo skuteczny a zarazem tani sposób na mobilizowanie kontrahentów do terminowego regulowania należności. Umieszczanie pieczęci na wystawianych fakturach i innych dokumentach  handlowych, jest sygnałem ostrzegawczym dla kontrahentów, ponieważ informuje, że w przypadku opóźnienia w płatnościach firma windykacyjna Wertus Profesjonalna Windykacja podejmie natychmiastowe działania windykacyjne.  Oferujemy pieczęć prewencyjną do stosowania na fakturach, notach i innych dokumentach handlowych wystawianych kontrahentom. 
Opłata za pieczęć prewencyjną wynosi jedyne 99 zł. Uiszczenie wymienionej kwoty uprawnia Klienta do korzystania z pieczęci windykacyjnej przez rok czasu, zgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami określonymi w regulaminie.

Jak działamy w praktyce- kroki przy przyjęciu zlecenia:
1. Otrzymujemy od klienta- Wierzyciela danych teleadresowych Dłużnika
2. Przeprowadzamy wywiad gospodarczy
3. Na podstawie uzyskanych informacji wyceniamy nasze usługi
4. Podpisujemy dokumenty
5. Przeprowadzamy windykację polubowną
Dalsze kroki są zależne od efektów windykacji polubownej i mogą lecz nie muszą następować:
6. Postępowanie sądowe
7. Rozpoznanie majątku Dłużnika
8. Egzekucja komornicza
9. Wyegzekwowanie należności od Dłużnika  Wypełnij formularz zgłoszenia należności do windykacji.  Wróć do góry

Skontaktuj się z nami!

e-mail:
biuro@wertus-windykacja.pl

telefon:
+48 41 301 00 38

fax:
+48 41 301 00 29