Strona główna
Oferta
Monitoring płatności

Monitoring płatności

Monitorowanie płatności umożliwia Państwu pełną kontrolę nad terminowością spłat dokonywanych przez kontrahentów co daje gwarancje zachowania płynności finansowej Państwa firmy . Jeśli posiadacie kontrahentów, którzy nieterminowo regulują swoje zobowiązania a jednak chcecie nadal z nimi utrzymywać kontakty handlowe, skorzystajcie z usługi monitoringu płatności.

Działania podejmowane w ramach monitoringu mają na celu ustalenie powodu opóźnienia płatności oraz doprowadzenie nierzetelnych kontrahentów do terminowego regulowania swoich zobowiązań. W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie pracownicy Wertus Windykacja i Restrukturyzacja ustalają nowy termin płatności i nadzorują jego dotrzymanie.


W ten sposób monitoring płatności spełnia swoją zasadniczą funkcję jaką jest poprawa płynności finansowej Państwa przedsiębiorstwa oraz swoiste przyzwyczajanie kontrahentów do rzetelnego wywiązywania się z obowiązków płatniczych.


KORZYŚCI  jakie Państwo zyskują zlecając nam monitoring płatności:

 • poprawa płynności finansowej poprzez zapewnienie terminowości spłat należności
 • obniżenie kosztów funkcjonowania własnych działów finansowo-księgowych poprzez
 • zlecenie monitoringu profesjonalnie wyspecjalizowanej w tym zakresie firmy
 • zdyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania swoich zobowiązań
 • zachowanie  bezpieczeństwa finansowego bez potrzeb  posiłkowania się drogimi
 • bankowymi kredytami obrotowymi
 • przeciwdziałanie powstaniu wysokich zadłużeń oraz szybkie rozpoczęcie procesu
    restrukturyzacji
 • minimalizacja kosztów utrzymywania rezerw
 • profesjonalizm wykonywanej pracy poprzez obsługę wyspecjalizowanej firmy 


Działamy poprzez:

 • Kontakty  telefoniczne - rozmowa telefoniczna ma na celu  przypomnienie o płatności i doprowadzenie do jak najszybszej  wpłaty zaległego zobowiązania.

 • Wiadomości tekstowe SMS  – wysyłamy krótkie informacje tekstowe np. o przekroczeniu  terminu, zbliżającym się terminie płatności, wezwanie do  zapłaty, informacja o blokadzie usług lub dostaw towarów,   prośba o kontakt itp.

 • Wiadomości wysyłane za  pośrednictwem e-maila - notki tekstowe i graficzne  wysyłane na adres e-mail klienta  np. informacja o zbliżającym  się terminie płatności, o przekroczeniu terminu, wezwanie do  zapłaty, informacja o blokadzie usług lub dostaw towarów.  Wysyłane informacje mogą zawierać szczegółowe rozliczenia  należności kontrahenta.

 • Wezwania listowne  - wysyłamy list zwykły, polecony, polecony za zwrotnym  potwierdzeniem odbioru, informujący  np. o:  przekroczeniu terminu płatności, wezwanie do zapłaty, wezwanie do  zapłaty przed wpisaniem do Krajowego Rejestru Dłużników,  wezwanie przedsądowe,  informacja o blokadzie usług lub  dostaw towarów.  

Proponowana przez nas usługa uwzględnia również sporządzanie cotygodniowych raportów z monitoringu, w których przedstawiamy sugerowane harmonogramy spłat, typujemy sprawy trudne oraz te do windykacji. Warunkiem wykonania usługi jest stała aktualizacja danych dotyczących należności kontrahentów.

Efektem naszych działań jest uzyskanie spłaty powstałego zadłużenie oraz zapobieganie występowaniu takich sytuacji w przyszłości. 

  Wróć do góry

Skontaktuj się z nami!

e-mail:
biuro@wertus-windykacja.pl

telefon:
+48 41 301 00 38

fax:
+48 41 301 00 29