Strona główna
Oferta
Cennik

Cennik

Windykacja należności

Nasz zysk to Twój zysk, ponieważ jedynym wynagrodzeniem jest dla nas prowizja od faktycznie odzyskanych należności. Gdyby dłużnik okazał się niewypłacalny, wierzyciel nie ponosi kosztów dochodzenia należności. Nie musisz powstrzymywać się z odzyskiwaniem swoich należności w obawie, że poniesiesz wysokie koszty obsługi długu. U nas płacisz tylko za efekty naszej pracy.

Prowizje wskazane w poniższej tabeli podlegają negocjacjom. Każdy klient jest traktowany przez nas indywidualnie a sposób pobieranie prowizji jest elastyczny i dopasowany do oczekiwań i potrzeb klienta. W tej kwestii duży wpływ mają czynniki takie jak: ilość zleconych nam przez Państwa spraw, ich wartość i bezsporność.

Wynagrodzenie pobieramy wyłącznie za rezultat – bez żadnych stałych, zryczałtowanych, czy ukrytych kosztów obsługi.

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja kiedy sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego- wówczas koszt wpisu sądowego ponosi Wierzyciel.

Każdy Klient jest traktowany indywidualnie - dopuszczamy możliwość negocjacji prowizji. Stałym klientom oferujemy promocyjne rabaty.

Monitoring płatności

Opłaty za monitoring płatności są ustalane w zależności od ilości wystawianych przez Państwa faktur i wyceniane indywidualnie.

Zakup wierzytelności

Ceny zakupu wierzytelności są uzależnione między innymi od przeterminowania wierzytelności, zabezpieczenia wierzytelności , stanu majątkowego dłużnika,.

Każdą wierzytelność wyceniamy indywidualnie.

W celu oszacowanie ceny wierzytelności proszę o uzupełnienie poniższego formularza.

  Wróć do góry

Skontaktuj się z nami!

e-mail:
biuro@wertus-windykacja.pl

telefon:
+48 41 301 00 38

fax:
+48 41 301 00 29