Strona główna
Oferta

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW  

Pomoc dla zadłużonych firm


           


        Restrukturyzacja przedsiębiorstw jest procesem systemowych zmian w działaniu firmy, które mają na celu zapobieganie likwidacji spółki. Jej efekty prowadzą głównie do radykalnej zmiany w przynajmniej jednym z trzech wymiarów organizacji. Priorytetowym celem restrukturyzacji jest zapobieganie bankructwom i upadłościom firm oraz przywrócenie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa.


            Polityka nowej szansy, to hasło, które może przyświecać całemu procesowi restrukturyzacji. Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie nie pojawiają się z dnia na dzień. Często są one rezultatem błędnych decyzji lub niedostosowania do zmienionych warunków rynkowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm znajdujących się w kryzysie, w dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa - Prawo restrukturyzacyjne. Wprowadza ona nową jakość do życia gospodarczego ukierunkowaną na wsparcie firm, które są niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością. Zapewnienie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej możliwości skutecznej restrukturyzacji, przy zachowaniu ochrony praw wierzycieli – to podstawowe zadanie nowego aktu prawnego.

Firmy – dłużnicy dzięki tej ustawie będą miały możliwość  przeprowadzić skuteczną restrukturyzację, która umożliwi im powrót do normalnego funkcjonowania. Proponowane postępowania restrukturyzacyjne doprowadzą do zmiany w strukturze majątku firmy, zobowiązań i zatrudnienia.

Restrukturyzacja wnosi nowe rozwiązania organizacyjne, produktowe, marketingowe, finansowe i kadrowe, a uczynić to może wyłącznie przedsiębiorca wsparty doświadczonym doradcą, pozyskany inwestor lub nowi menedżerowie. Tylko ww. elementy stanowią kluczowe czynniki sukcesu procesu restrukturyzacji.

Proces restrukturyzacji rozpoczynamy od:

  • diagnozy i audytu przedsiębiorstwa mających na celu analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika
  • wstępnego opisu i przeglądu planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
  • określenia celów strategicznych.

Następnie stawiamy diagnozę elementów potrzebnych do wykonania działań restrukturyzacyjnych, tworzymy harmonogram wdrożenia oraz określamy wysokość  kosztów niezbędnych do płynnej implementacji programu.

Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności, tj.:

1. Restrukturyzacja operacyjna – działalność;

2. Restrukturyzacja finansowa;

3. Restrukturyzacja własnościowa.

             Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spółek handlowych, jak również w realizacji zleceń dotyczących restrukturyzacji, fuzji i przejęć zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, możemy zagwarantować obsługę na najwyższym poziomie. Udzielamy porad  w sprawach związanych z reorganizacją, restrukturyzacją i likwidacją przedsiębiorstw zapewniając bezpieczne rozwiązania oraz poprawiające efektywność prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i którym zagraża bankructwo mogą znaleźć u nas pomoc w odzyskaniu rentowności m.in. przez renegocjowanie w imieniu naszych  Klientów warunków spłat zobowiązań lub poszukiwaniu nowych źródeł finansowania. Doradzamy przy procesach łączenia, podziału i przekształceniach. Opiniujemy prawne aspekty reorganizacji spółek. Sporządzamy dokumenty rejestracyjne i pomagamy przy dokonywaniu wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Nadzorujemy postępowania likwidacyjne spółek i innych podmiotów prawa. W imieniu Klientów prowadzimy postępowania upadłościowe, układowe i naprawcze.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, które potrzebują pomocy, nie radzą sobie ze spłatą długów i nie mogą odnaleźć właściwego kierunku dalszego funkcjonowania na rynku.

  Wróć do góry

Skontaktuj się z nami!

e-mail:
biuro@wertus-windykacja.pl

telefon:
+48 41 301 00 38

fax:
+48 41 301 00 29