Strona główna
Warto wiedzieć
Porady

Porady

Niepodpisana faktura a windykacja roszczenia.

PYTANIE: Wystawiłem dłużnikowi fakturę za sprzedany towar ale mi je nie podpisał, nie dysponuję potwierdzeniem przekazania mu zakupionego towaru. Czy w takim przypadku są szanse na skuteczną windykację, na nakaz zapłaty?

ODPOWIEDŹ: Sąd wyda nakaz zapłaty także na podstawie faktury niepodpisanej po stronie nabywcy. Jednak odpis nakazu zapłaty zostaje przesłany także do pozwanego (czyli do dłużnika) i od dnia jego otrzymania przysługuje mu wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty, w ciągu 14 dni. Jeżeli w sprzeciwie pozwany napisze że towaru nie otrzymał, to na Panu jako na powodzie będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że towar został mu wydany. W sytuacji gdy nie dysponuje Pan żadnym pisemnym potwierdzeniem na te okoliczność a faktura jest w całości niezapłacona, to udowodnienie powyższego może się Panu nie udać wobec czego sąd oddali powództwo o zapłatę. Oczywiście można w Pana sytuacji wnioskować o dowód z ksiąg licząc na to, ze dłużnik zaksięgował te faktury jednak w zaistniałej sytuacji mógł tego nie zrobić. Może Pan także powołać świadków na okoliczność wykazania tego, że towar został mu wydany (jeżeli są świadkowie) jednak trudno powiedzieć czy sąd da wiarę ich zeznaniom.

Czym jest potrącenie albo kompensata wierzytelności.

PYTANIE: Dowiedziałem że jeśli windykacja długu jest bezskuteczna to mogę wystawić go na sprzedaż na giełdzie wierzytelności. Długi kupują firmy windykacyjne ale też może się zdarzyć że dług zakupiony zostanie w celu dokonania kompensaty. Na czym to dokładnie polega?

ODPOWIEDŹ: Załóżmy, że przykładowo podmiot A jest dłużnikiem podmiotu B. Podmiot czyli zarówno firma jak i osoba prywatna też. Pan natomiast jest wierzycielem podmiotu B czyli podmiot ten jest Pana dłużnikiem. Jeżeli wystawi Pan tą wierzytelność do sprzedaży na giełdzie wierzytelności pisząc ze dłużnikiem jest B, to może się zdarzyć że A zechce kupić ten dług. Zwróćmy uwagę, że A jest dłużnikiem B ale po zakupie długu od Pana stanie się jednocześnie wierzycielem B. Załóżmy, że A jest winien B kwotę 5 tys. zł. z tytułu niezapłaconej faktury a od Pana kupił dług B w kwocie np. 6 tys. zł. W takiej sytuacji zamiast płacić B owe 5 tys. zł. po prostu przedstawia do potrącenia tę wierzytelność którą kupił od Pana z wierzytelnością która B ma w stosunku do niego. Po dokonaniu takiej kompensaty A już nie jest dłużnikiem B, tylko B jest winien A 1 tys. zł. Oczywiście A będzie zainteresowany zakupem od Pana długu B jeżeli cena za którą Pan gotów jest ten dług sprzedać będzie niższa od wartości długu wraz z odsetkami, aby podmiotowi A opłaciła się transakcja i kompensata - potrącenie.

  Wróć do góry

Skontaktuj się z nami!

e-mail:
biuro@wertus-windykacja.pl

telefon:
+48 41 301 00 38

fax:
+48 41 301 00 29