Strona główna
Windykacja
Dług a wierzytelność

Dług a wierzytelność

Windykacja- Pozasądowe lub sądowe dochodzenie własności, domaganie się czegoś na

podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dług a wierzytelność

Wierzytelność, to prawo do żądania spełnienia świadczenia, dług natomiast może być tym świadczeniem. Więc jeśli jedna osoba ma dług względem drugiej, to osoba, której dług należy zwrócić jest jej wierzycielem. Wierzycielowi przysługuje roszczenie, a więc ma on zgodę i możliwości występowania do właściwych organów w celu dochodzenia swoich wierzytelności. Warto zaznaczyć, że polskie prawo cechuje różne kategorie wierzytelności, i różne rodzaje długu. Rodzaje wierzytelności, związane z określonym rodzajem działalności, posiadająca określone cechy charakterystyczne np. wierzytelność bankowa, wierzytelność ubezpieczeniowa.

Natomiast dług to obowiązek ciążący na dłużniku. Gdy patrzymy na stosunek zobowiązaniowy od strony dłużnika, to cechą długu jest odpowiedzialność dłużnika za spełnienie świadczenia.  Wróć do góry

Skontaktuj się z nami!

e-mail:
biuro@wertus-windykacja.pl

telefon:
+48 41 301 00 38

fax:
+48 41 301 00 29