Strona główna
Windykacja
Etapy Windykacji

Etapy Windykacji

Windykacja pozasądowa – polubowna

Jest to pierwsza , najprostsza i najskuteczniejsza metoda odzyskiwania długów.

W tym etapie równolegle poszukujemy majątku dłużnika metodami administracyjnymi i operacyjnymi. Informujemy dłużnika o przejęciu sprawy przez naszą firmę poprzez wysłanie polubownego wezwania do zapłaty oraz nawiązanie telefonicznego kontaktu z dłużnikiem w celu negocjacji spłaty zaległych należności

Nasze działania nie są przypadkowe. Negocjacje co do dobrowolnej spłaty zadłużenia prowadzone są przez specjalnie do tego przygotowane zespoły interwencyjne działające w terenie. Nasi windykatorzy osobiście znają dłużnika, dzięki czemu dostosowują indywidualny program spłat należności, możliwy do zaakceptowania zarówno przez dłużnika i Wierzyciela. Dużą skuteczność działań jaką posiadamy już na tym etapie cieszy się dużym zadowoleniem wśród naszych Klientów gdyż osiągamy efekty przez nich oczekiwane.


Windykacja sądowa

      W przypadku gdy działania podejmowane na etapie polubownym nie przynoszą zamierzonych skutków (tj. dobrowolnej spłaty należności ze strony dłużnika) sprawa przenoszona jest na etap sądowy. Na tym etapie kompletujemy zestaw dokumentów pozwalający maksymalnie skrócić czas postępowania sądowego. Również na tym etapie korzystamy z usług specjalistów. Nasze działania prowadzone są przez doświadczonych radców prawnych. Średni czas uzyskania nakazu zapłaty od momentu złożenia powództwa wynosi 4 tygodnie. Po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty kontrolujemy prawomocność nakazu. Na tym etapie składamy dłużnikowi ostateczną propozycję dobrowolnej spłaty zadłużenia.

Windykacja egzekucyjna

     W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika przenosimy sprawę na etap egzekucyjny.

      Na tym etapie kompletujemy dokumenty celem skierowania do właściwej kancelarii komorniczej oraz składamy wniosek egzekucyjny. Egzekucja prowadzona jest ze składników majątku ustalonych w toku postępowania z poprzednich etapów, NIE OPIERAMY SIĘ TYLKO NA DZIAŁANIACH KOMORNIKA.  

Nasze działania są uciążliwe dla dłużnika a skuteczne dla Wierzyciela. Mobilizujemy kancelarie komornicze, do bezwzględnego stosowania się do składanych wniosków i ustawowych terminów, przez co czynności komornicze są szybkie i skuteczne (stosujemy działania faktyczne a nie teoretyczne).

  Wróć do góry

Skontaktuj się z nami!

e-mail:
biuro@wertus-windykacja.pl

telefon:
+48 41 301 00 38

fax:
+48 41 301 00 29