OPŁATY PÓŁKOWE

Opłaty półkowe to powszechnie stosowana praktyka wymuszania przez sieci handlowe wobec swoich dostawców różnego rodzaju opłat za przyjęcie towaru do dalszej odsprzedaży. W Polsce zabronione jest pobieranie opłat innych niż marża handlowa za przyjęcie towaru do sprzedaży. Oznacza to, że jeżeli w umowach sieci handlowe narzuciły dostawcy opłaty związane z:

  • usługami marketingowymi i reklamowymi
  • konsultacjami handlowymi
  • bonusami, rabatami oraz upustami
  • opłatami z tytułu otwarcia nowego marketu itp. (nazewnictwo tych opłat jest bardzo bogate i zróżnicowane)

to są niezgodne z powszechnie prawem, a tym samym ich pobieranie jest nielegalne i podlegają one zwrotowi dostawcy.
 
Jak odzyskać pobrane opłaty „półkowe”? 

WERTUS Windykacja i Restrukturyzacja Sp. z o.o. specjalizuje się w odzyskiwaniu opłat „półkowych”. Mimo, że procedura odzyskania opłat „półkowych”  jest dosyć złożona i wymaga fachowej wiedzy oraz pewnego wkładu energii, to odzyskiwanie opłat półkowych z reguły kończy się sukcesem dostawców i sądy zasądzają zwrot takich opłat za okres trzech lat wstecz od dnia wniesienia pozwu.

Jeśli sieć handlowa pobrała od Twojej firmy tzw. opłaty „półkowe” i jesteś zainteresowany odzyskaniem tych pieniędzy skontaktuj się z nami. Nasi eksperci zbadają sprawę i jeśli okaże się, że istnieje szansa na odzyskanie tych opłat to wówczas możemy nawiązać współpracę w tym zakresie.

Opłaty „półkowe” często stanowiły ponad 30% ceny dostarczanego sieci handlowej towaru, dlatego też przez okres trzech lat mogła być to bardzo duża kwota, która obecnie może stać się bardzo pomocna w walce z kryzysem.