UPADŁOŚĆ FIRMY JEDNOOSOBOWEJ

Jeżeli Twoja firma nie ma środków na regulowanie zobowiązań, niewypłacalność firmy jest nieuchronna oraz brak jest rokowań na poprawę sytuacji, jedynym właściwym rozwiązaniem jest bankructwo firmy i upadłość firmy jednoosobowej.

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług i ogłoszenie upadłości firmy z naszą pomocą. Upadłość przedsiębiorcy wymaga specjalistycznej wiedzy oraz wsparcia profesjonalistów. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie  zapewni Państwu najwyższą jakość świadczonych usług.

Pragnąc, aby upadłość przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną była dla Państwa możliwie przejrzysta i jak najkorzystniejsza, oferujemy Państwu następujące usługi:

– dokonamy analizy sytuacji finansowej Twojej firmy i ocenimy przesłanki ogłoszenia upadłości,

sporządzimy wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami,

– określimy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,

– wyjaśnimy wszystkie Twoje wątpliwości na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości jak i we właściwym postępowaniu upadłościowym.

Upadłość jednoosobowej działalności gospodarczej stanowi dla przedsiębiorcy wyzwanie na wielu płaszczyznach. W trakcie tego procesu dużą rolę odgrywa należyta komunikacja z wierzycielami oraz pracownikami oraz dopełnienie szeregu innych obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, dlatego najistotniejszy z nich:  ogłoszenie bankructwa firmy najlepiej przeprowadzić z osobami, które posiadają w tym zakresie właściwe doświadczenie.

Wniosek o upadłość przedsiębiorcy zostanie dla Państwa przygotowany zgodnie z oferowanymi usługami:

  • opracowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, działając na rzecz wierzyciela, jak również udzielanie doradztwa prawnego w tracie postępowania o ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • pomoc prawna w działaniach zmierzających do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu przepisów prawa upadłościowego.

W naszej ofercie istnieje również możliwość świadczenia dla Państwa dodatkowych usług już na etapie właściwego postępowania upadłościowego:

  • reprezentowanie przed sądem upadłościowym i sędzią-komisarzem, udział w posiedzeniach rady wierzycieli,
  • monitorowanie działań syndyka w trakcie postępowania oraz sporządzanie środków zaskarżenia przewidzianych w przepisach prawa,
  • zaskarżanie listy wierzytelności sporządzonej przez syndyka.

Ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej należy do Sądu właściwego dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa.