RESTRUKTURYZACJA FIRMY

WERTUS Windykacja i Restrukturyzacja Sp. z o.o. świadczy na rzecz przedsiębiorców  kompleksowe usługi związane z doradztwem restrukturyzacyjnym. Dysponujemy osobami posiadającymi licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Naszym celem jest pomoc każdemu przedsiębiorstwu borykającemu się z problemami finansowymi i uchronienie go przed upadłością. Pomożemy Twojej firmie stworzyć plan działania i wdrożyć procedury restrukturyzacyjne. Wspieramy przedsiębiorcę na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego, od jego początku do końca:

  • Przeprowadzamy wstępną analizę prawną i ekonomiczną przedsiębiorstwa pod kątem możliwości wdrożenia postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Doradzamy w zakresie strategii i wyboru trybu postępowania,
  • Przygotowujemy wniosek o otwarcie postępowania do Sądu z pełną dokumentacją,
  • Reprezentujemy dłużnika w toku postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, 
  • Pełnimy funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, zarządcy w zależności od trybu postępowania restrukturyzacyjnego,
  • Tworzymy plany restrukturyzacyjne,
  • Pomagamy w przygotowaniu propozycji układowych,
  • Uczestniczymy w negocjacjach z wierzycielami,
  • Udzielamy pomocy przedsiębiorcy w zakresie ustalania planu spłaty.

Więcej o postępowaniu restrukturyzacyjnym dowiesz się z naszego artykułu.