WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Jeżeli:

  • Masz problem z nieuczciwymi kontrahentami,
  • Bezskutecznie szukasz fachowej pomocy,
  • Brak Ci czasu na odzyskanie zaległych należności
    Wertus Windykacja i Restrukturyzacja jest właśnie dla Ciebie!

Z naszego doświadczenia wynika, że prawdopodobieństwo odzyskania długu maleje wraz z opóźnieniem podjęcia decyzji o przekazaniu długu do windykacji i podjęcia efektywnych działań. W odpowiedzi na ciągle rosnące potrzeby i wymagania klientów wyszliśmy naprzeciw, gwarantując cały pakiet usług i narzędzi związanych z windykacją należności począwszy od windykacji polubownej, po windykację sądową i egzekucyjną.

  • Przyjmując zlecone nam sprawy nie pobieramy opłat wstępnych- Wiemy, że  z założenia nasi Klienci są nierzadko poszkodowani faktem braku zapłaty przez dłużnika, dlatego staramy się minimalizować koszty dochodzenia roszczenia.
  • Wynagrodzenie pobieramy wyłącznie za rezultat– bez żadnych stałych, zryczałtowanych, czy ukrytych kosztów obsługi. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego, wówczas klient ponosi koszt wpisu sądowego. 

Jak działamy w praktyce- kroki przy przyjęciu zlecenia:
1. Otrzymujemy od klienta dane teleadresowe Dłużnika
2.Przeprowadzamy wywiad gospodarczy
3. Na podstawie uzyskanych informacji wyceniamy nasze usługi i podpisujemy dokumenty współpracy
4. Przeprowadzamy windykację polubowną
Dalsze kroki są zależne od efektów windykacji polubownej i mogą lecz nie muszą następować:
5. Postępowanie sądowe
6. Rozpoznanie majątku Dłużnika
7. Egzekucja komornicza
8. Wyegzekwowanie należności od Dłużnika

Jeśli jesteś zainteresowany odzyskaniem swoich należności skontaktuj się z nami. Gwarantujemy, że zlecając nam windykację należności, można liczyć na rzetelną obsługę prawną, skuteczne metody windykacji, a w efekcie szybkie odzyskanie wierzytelności bez ponoszenia dużych nakładów finansowych.